معاون فنی رشته نقشه کشی معماری

امیر سوری
میزان تحصیلات : فوق لیسانس پژوهش  هنر