معاون فنی رشته کامپیوتر


مجتبی اله وردی
میزان تحصیلات : لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)